Почистваме целия обект, за да бъде всичко както трябва