Удговаряме удобен за Вас ден и час, за да направим оглед на покрива.