Подписване на договор както гаранция за спазване на срока за изпълнение.