покрив с битумни керемидиСъвременните архитекти, създавайки дизайн на къщата, не се ограничават до традиционните решения със скатни покривни конструкции. Те създават проекти на стилни, практични и технологични къщи, чието изграждане изисква минимум време и финансови разходи. Тези, които искат да завършат строителството на собствените си домове за кратко време, трябва да обърнат внимание на рамковата къща с навес на покрива.

За да се намалят разходите, е по-добре да изберете проекти със скатен покрив, тъй като такава покривна конструкция изисква по-малко строителни материали, време за монтаж и монтажът се извършва от професионалисти от 2 души и то само за 1-2 работни дни.

Характеристики на покривната конструкция

Едноетажна рамкова къща със скатен покрив се превърна в популярен вариант за изграждане на крайградски къщи, летни къщи и градински жилища, както и малки градски къщи. Простата форма на покрива отваря нови хоризонти за дизайнерите, дава възможност да се създадат модерни стилни къщи, които украсяват градския пейзаж. За да изглежда конструкцията хармонична, функционална и лесна за поддържане, трябва да се спазват няколко прости правила за проектиране на покривни конструкции:

Площта на рампата. Когато проектирате къща, състояща се от един етаж със скатен покрив, не забравяйте, че прекалено голямата площ на сградата ще усложни и утежни рамката на стропилите. Използвайки скатен покрив, можете да блокирате сгради с ширина до 16 м, ако вътре са оборудвани 2 носещи стени или колони. Без да подреждате допълнителни опори, можете да построите къща с ширина до 6 м.

Наклонът на покрива. Рамковата къща може да има покрив с наклон на склона в рамките на 20-40 градуса. Климатът в региона, в който се извършва строителството, влияе върху избора на този параметър. За южните райони, където няма проблем с обилни снеговалежи през зимата, наклонът е 20-25 градуса. За северните райони, където има голямо натоварване на сняг, се изграждат къщи с по-стръмен покрив, наклонът на който е 35-40 градуса.

Съпротивление на въздуха. Конструкцията на скатен покрив е най-добрият вариант за региони със силни, поривисти ветрове. За да поставите правилно рамката на покрива, трябва да проучите поривите на вятъра и да ориентирате рампата по страната, където няма ветрове. По този начин е възможно да се защити покривът от разпадане на покритието.

Разходи за строителство. Цената за изграждането на едноскатен покрив е по-ниска от по-сложните аналози, състоящи се от два или повече склона, поради спестяването на дървен материал и покривен материал. Помислете, колкото по-стръмна е рампата, толкова по-голяма е нейната площ и това увеличава разходите за строителство.

Едностранно отводняване. Тъй като скатният покрив има наклон в една посока, на това място се отича дъждовната вода, поради което почвата може да бъде ерозирана или участъка на основата може да се деформира.

Покривът на навеса на рамковата къща е монтиран на външните стени, които имат различна височина. За да изчислите разликата между дължината на опорите, знаейки наклона на покрива, трябва да умножите ширината на къщата по ъгъла, образуван от основата и наклона на покрива.